are2be

The helping hand with mental issues

— — — Mentale Klachten — — —

Bijna iedereen heeft tijdelijk wel eens last van mentale klachten of kent iemand die hiermee worstelt. Deze klachten kunnen op alle leeftijden voorkomen, ook bij jongeren. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn. De snelle tijd waarin we leven kan zowel in de privésfeer als op het werk tot mentale klachten leiden. Er wordt veel van je verwacht en de kunst is de aandacht en beschikbare tijd goed te verdelen.
Als er een onbalans ontstaat, kan dit het effect hebben van ‘zand in de radertjes,’ wordt de balans verstoord en een ‘dip’ ligt op de loer. Als de dip niet tijdelijk is, kunnen klachten als een angststoornis, een burn-out of een depressie zich aandienen.
Dit is het moment om de situatie onder ogen te zien én om te handelen.
Door meer inzicht te krijgen in wie je bent, in je mogelijkheden en in je valkuilen, kun je leren om betere keuzes te maken en een gelukkiger mens te worden.
In deze snelle tijd kunnen een aantal factoren een rol spelen bij het ontstaan van mentale klachten. Deze kunnen zowel in de privésfeer, maar ook in de werksfeer leiden tot mentale klachten.
Een hot item zijn de social media waarbij je continue prikkels krijgt en waarbij van je wordt verwacht dat je vrijwel direct reageert. Als je jouw grenzen niet bewaakt en niet goed voor jezelf zorgt, kan de manier waarop je omgaat met social media belastend zijn voor je mentale gesteldheid.
Daarbij komen de talloze verantwoordelijkheden; tegenover je partner, je kinderen, je vrienden. Ook ziekte, een persoonlijk verlies of een traumatische ervaringen kunnen zorgen voor een langdurige druk en somberheid.
Maar ook in de werksfeer kan de druk soms hoog oplopen. Ben je een perfectionist? Zijn er situaties waarbij mensen geconfronteerd worden met pesten en intimidatie? Is het bedrijf verwikkeld in een overname? Zijn er reorganisaties met ontslagen in de bedrijfssfeer? Grote kans dat het je geluksgevoel aantast.
Als je structureel geconfronteerd wordt met soortgelijke situaties, is het belangrijk je grenzen te bewaken. Doe je dat onvoldoende dan loop je het risico dat je overbelast raakt dat kan leiden tot bijvoorbeeld: overspannen zijn, burn-out raken, worstelen met een depressie of een post traumatisch stress syndroom. Hiervoor zijn onze programma’s Intensief en Tijd voor jezelf  uitermate geschikt.
Als je mentale klachten ervaart, is het belangrijk dat je de situatie onder ogen ziet en  voorkomt dat het voortduurt en het je ernstige schade toebrengt. Tijd om te handelen en inzicht te krijgen in wie je bent, herkennen van je mogelijkheden en in je valkuilen. Dan kun je betere keuzes maken en een gelukkiger mens worden.
De symptomen zijn meestal al duidelijk waarneembaar, voordat de ‘klap’ komt. Het is belangrijk goed naar je lichaam te luisteren en tijdig maatregelen te nemen. Voor mensen die in dit stadium verkeren, is ons programma Preventief heel geschikt.